Statut

Statut Stowarzyszenia uchwalony 21 kwietnia 2017: statut SGEP