Rejestracja

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków zainteresowanych pracą na rzecz kształtowania opinii wpływających na rozwój kluczowej dla gospodarki krajowej branży paliwowo-energetycznej. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby mieszkające w Polsce.

Członkostwo w Stowarzyszeniu pozwala na:

  • udział w pracach organizacji i działalności statutowej,
  • uczestnictwo w konferencjach, forach dyskusyjnych, seminariach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie (według promocyjnych stawek), uzyskiwanie stosownych certyfikatów i świadectw,
  • pełen dostęp do materiałów ww. imprez, informacji dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz organizacji partnerskich.

Jednorazowa opłata rejestracyjna: 50 zł.

Roczna składka członkowska Stowarzyszenia:

  • Członek Zwyczajny: 120 zł
  • Kandydat: 120 zł
  • Członek Honorowy: 0 zł
  • Członek Młodszy: 0 zł

Deklarację przystąpienia do PAEE należy pobrać stąd.

Składki członkowskie w IAEE oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj.