O nas

Stowpaee_iaeearzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (SGEP) powstało w 1991 roku z inicjatywy Profesora Jerzego Michny – ówczesnego dyrektora Śląskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Rudzie Śląskiej. Stowarzyszenie otrzymało afiliację International Association for Energy Economics – IAEE.

Stowarzyszenie jest profesjonalną i prestiżową organizacją non-profit, zrzeszającą osoby zainteresowane zagadnieniami w obrębie szeroko rozumianej ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego kraju. W myśl założeń stanowić ma ono interdyscyplinarne forum wymiany myśli, idei, doświadczeń poprzez podnoszenie i dyskusję istotnych problemów z dziedziny szeroko rozumianej ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego, a także popularyzację i promocję wyników podejmowanych badań. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez inspirowanie zebrań, seminariów, warsztatów i konferencji. Organizowane wydarzenia wyróżnia wysoki profesjonalizm wykładowców i prowadzących, wsparty specjalistycznymi prezentacjami i artykułami bazującymi na wynikach prac naukowo-badawczych oraz różnorodność reprezentujących różne sektory uczestników.

Misją Stowarzyszenia jest zbudowanie trwałej platformy współpracy z kluczowymi ośrodkami akademickimi w Polsce poprzez zainteresowanie kadry naukowo-badawczej, a także szerokie zaangażowanie studentów ukierunkowanych na karierę w obszarze sektora paliwowo-energetycznego; stworzenie młodym ludziom warunków rozwoju w profesjonalnym środowisku umożliwi w konsekwencji zbudowanie kompetentnej kadry dla branży paliwowo-energetycznej, gotowej sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Działania te wpisują się w koncepcję wypracowania trwałych ram współpracy pomiędzy sektorem a środowiskiem akademickim.

Stowarzyszenie zakłada ponadto wykreowanie architektury współdziałania z czynnikami rządowymi, administracyjnymi i samorządowymi w kierunku inspirowania różnego rodzaju rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania branży i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Członkostwo w SGEP jest dostępne dla każdego zainteresowanego zagadnieniami z zakresu ekonomiki energetyki i szeroko pojętej gospodarki energetycznej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zakładka dotycząca członkostwa zawiera wszelkie potrzebne informacje oraz formularz aplikacyjny.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest stworzenie apolitycznego, interdyscyplinarnego forum wymiany myśli, idei i doświadczeń w dziedzinie gospodarki energetycznej poprzez inspirowanie, inicjowanie, realizowanie oraz rozwijanie różnych form wszechstronnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną i samorządową.

Cel nadrzędny uzupełniają cele cząstkowe:

  • prowadzenie dyskusji naukowo-technicznej i wymiany informacji na temat aktualnych problemów gospodarki i polityki energetycznej (w kraju i za granicą),
  • promowanie działań w zakresie innowacji w sektorze paliwowo-energetycznym oraz ekonomiki energetyki,
  • popularyzacja w społeczeństwie rezultatów prowadzonej polityki energetycznej oraz istniejących możliwości dalszej racjonalizacji problemów energetycznych,
  • działanie na rzecz konsumentów, producentów, dystrybutorów i sprzedawców nośników energii oraz jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni, a w szczególności członków wspierających,
  • dokonywanie i prezentowanie ocen działań i rezultatów polityki energetycznej oraz inicjowanie działań w tym zakresie.

Cel towarzyszący stanowi szerokie zaangażowanie studentów ukierunkowanych na karierę w obszarze sektora paliwowo-energetycznego oraz stworzenie młodym ludziom warunków rozwoju w profesjonalnym środowisku co, w konsekwencji, umożliwi zbudowanie kompetentnej kadry dla branży paliwowo-energetycznej (i branż pokrewnych) gotowej sprostać wyzwaniom zmieniającego się dynamicznie otoczenia.

Dodatkowym celem Stowarzyszenia jest wypracowanie najlepszych praktyk, wzorców i schematów postępowania w zakresie wspierania oraz opiniowania polityki energetycznej kraju z punktu widzenia standardów efektywności ekonomicznej.