Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Jacek Kamiński Prezes Zarządu
Waldemar Kamrat Członek Zarządu
Piotr Saługa Wiceprezes Zarządu
Przemysław Kaszyński Skarbnik-Sekretarz
Tomasz Mirowski Członek Zarządu
Michał Śmierciak Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Maciej Sołtysik

Przewodniczący Komisji

Jacek Łyczko

Członek Komisji

Paweł Jastrzębski

Członek Komisji


Komisja Etyki

Mariusz Swora

Przewodniczący Komisji

Wojciech Drożdż

Członek Komisji

Grzegorz Kinelski

Członek Komisji