Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Jacek Kamiński Prezes Zarządu
Waldemar Kamrat Członek Zarządu
Piotr Saługa Wiceprezes Zarządu
Przemysław Kaszyński Skarbnik-Sekretarz
Honorata Nyga-Łukaszewska Członek Zarządu
Michał Śmierciak Członek Zarządu

 


Komisja Rewizyjna

Leszek Jurdziak

Członek organu nadzoru

Jacek Łyczko

Członek organu nadzoru

Andrzej Ługowski

Członek organu nadzoru


Komisja Etyki

Zbigniew Plutecki

Przewodniczący Komisji

Teresa Łucyan

Członek Komisji

Jerzy Szkutnik

Członek Komisji